*Konferans Çevirmenliği

Simültane çeviri

Eşzamanlı çeviri olarak da bilinen simültane çeviri, çevirmenin kendisine kulaklık aracılığıyla ulaşan konuşmaları aynı anda çevirmesi ve bu çevirinin yine kulaklık aracılığıyla dinleyicilere ulaştırılmasıdır. Çevirinin başarısı için doğru teknik sistem kullanılması önemlidir. Çevirmenin çeviri esnasında çok büyük bir konsantrasyona ihtiyacı vardır. Bu nedenle simultane çevirmenler her zaman ses yalıtımı yapılmış bir kabin içerisinde iki kişiden oluşan ekip halinde çalışır.

Simültane çeviri, ulusal ve uluslararası kongre, sempozyum, konferans, seminer vb. çok katılımlı etkinlikler için kullanılır.

Ardıl çeviri

Çevirmen konuşmacının konuşmasını takiben, aldığı notlar yardımıyla çeviri yapar.
Bu çeviri türü, açılışlar ve basın toplantılarında, kısa iş toplantıları, heyetlerarası görüşmeler ve diplomatik ziyaretlerde tercih edilir.